ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 24, 2021

အောက်ပါwebsite တွင်လျှောက်ထားန်ုင်ပါသည်

လျှောက်ထားရန် Website လိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ