လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ခရီးသည်/ ကုန်စည် ပြေးဆွဲခွင့်။


Yangon Region Government / October 11, 2021

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်
  • ရေယာဉ်အသင်းအမည် (လျှောက်လွှာ)
  • အသင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့/ဖွဲ့စည်းပုံ
  • ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်ဒေသ (မြစ်ကြောင်းနှင့်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ)
  • ပြေးဆွဲမည့်ရေယာဉ်အရေအတွက်
  • ဆိုက်ကပ်မည့်ဆိပ်ကမ်းများ (ကျေးရွာများအပါအဝင်)
  • တောင်းခံမည့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထားနှင့် ကုန်စည်တန်ဆာခနှုန်းထား

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs