မြန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government စနစ်အား လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေမှု အခြေအနေ

Pyihtaungsu Hluttaw | Sep 11, 2019

မြန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government စနစ်အား လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်နေမှု အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဆွေးနွေးနိုင် ပါသည်။


မခ

မိုး ခိုင္

27 Days Ago

It should be included hyperlink for Goverment Website list in the following page

 

https://myanmar.gov.mm/government-website

 

00
Reply