ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ ပါ လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ

ဝန်ဆောင်ခ

ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထား များမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ် ထား ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား နောက်ဆက်တွဲ တွင်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။  

နောက်ဆက်တွဲ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ

(ခ)ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ယာယီ/မူရင်း)၊ သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်း/ သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်း

(ဂ)ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ဖက်စပ်စာချုပ် (မူကြမ်း)နှင့် နိုင်ငံတော် ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦ နှင့် ပတ်သက်လျှင် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်

(ဃ)စက်ပစ္စည်းနှင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းစာရင်း (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)

(င)ကုန်ကြမ်းစာရင်း

(စ)ထုတ်လုပ်မှုစံသတ်မှတ်ချက်

(ဆ)မြေဌားစာချုပ် (မူကြမ်း)၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦနှင့် ပတ်သက်လျှင် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်

(ဇ)မြေအထောက်အထား

(စျ)အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ

(ည)နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ် (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)

(ဋ)ငွေကြေးအထောက်အထား

(ဌ)CMP Contract (CMP လုပ်ငန်းများအတွက်သာ)

(*ကဏ္ဍအလိုက် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်)

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အဆင့် (၁)

 • DICA မှ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူပါ။
 • DICA မှအကြံပေးမှုကို ရယူပါ။

အဆင့် (၂)

 • စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြင်ဆင်ပါ။
 • DICA.မှအဆိုပြုချက်ပုံစံဝယ်ယူဖြည့်စွက်ပြီး တင်ပြပါ။

အဆင့် (၃)

 • DICA မှ အဆိုပြုချက် စိစစ်သုံးသပ်သည့်အဖွဲ့မှ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း။
 • DICA လျှောက်ထားချက်ကို သုံးသပ်ပြီး (Proposal Assessment Team (PAT)) အဖွဲ့ အစည်းအဝေးခေါ်ယူမည်။
 • အဖွဲ့အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြပါ။

အဆင့် (၄)

 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) က  စိစစ် သုံးသပ်ခြင်း။
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုမည်။
 • အဆိုပြုလွှာများအား စိစစ်သုံးသပ်ပြီးနောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူသည် MIC အစည်းအဝေးအားတက်ရောက်ပြီး စီမံချက်အား တင်ပြဆွေးနွေးရမည်။

အဆင့်(၅)

 • ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရယူပါ။
 • MIC က အဆိုပြုချက်လက်ခံခဲ့လျှင် MIC ခွင့်ပြုချက်ကို ထုတ်ယူပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အမှတ် ၁ ၊ သစ္စာလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။

ဖုန်း - ဝ၁-၆၅၈၁၀၃

ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

နေပြည်တော်ရုံးခွဲ၊ နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ် ၃၂ ၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း - ဝ၆၇-၄ဝ၆၁၂၄ ၊ ဖက်စ် - ဝ၆၇-၄ဝ၆၁၆၆

မန္တလေးရုံးခွဲ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၆ x ၂၇ လမ်းကြား၊ ၈၄လမ်း၊ စျေးချိုအရှေ့ဘက်တိုက်တန်း၊ တတိယထပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ဝ၂-၈၆၆၆၁ ၊ ဝ၂-၈၆၆၆၂၊ ဖက်စ် - ၀၂-၈၆၆၆၀

တောင်ကြီးရုံးခွဲ၊ ရှမ်းပြည်နယ်

ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနဝင်း၊အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၉၃

မော်လမြိုင်ရုံးခွဲ၊ မွန်ပြည်နယ်

အမှတ် ၄ဝ၁၊ တိုးချဲ့ကမ်းနားလမ်း၊ မရမ်းကုန်း ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ဝ၅၇-၂၃၃၉၅၊ ဖက်စ် - ၀၅၇-၂၀၂၃၃၈၅

ပုသိမ်ရုံးခွဲ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စုပေါင်းရုံး(OSS)၊ မြက်တို၊ ပုသိမ်မြို့

ဖုန်း ၀၄၂-၂၉၂၅၆၊ ၀၄၂-၂၉၂၅၇၊ ဖက်စ် ၀၄၂-၂၉၂၅၈

မုံရွာရုံးခွဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးဝင်း၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီး ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့

ဖုန်း ၀၇၁-၂၆၂၇၄၊ ဖက်စ်- ၀၇၁-၂၆၂၇၅

ထားဝယ်ရုံးခွဲ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်စုပေါင်ရုံး၊ ဆန်းချီရပ်၊ထားဝယ်မြို့

ဖုန်း- ၀၅၉-၂၀၂၂၂၃၀ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၉-၂၀၂၂၂၃၃

ဘားအံရုံးခွဲ၊ ကရင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ သုဓနုလမ်း၊ ဘားအံမြို့

ဖုန်း- ၀၅၈-၂၂၇၅၀ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၈-၂၂၇၄၉

ပဲခူးရုံးခွဲ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ တောင်ငူလမ်း၊ ရုံးကြီး ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၇ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၈

မကွေးရုံးခွဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ပြည်တော်သာလမ်း၊ ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့

ဖုန်း- ၀၆၃-၂၈၇၄၈ ၊ ဖက်စ်- ၀၆၃-၂၈၇၄၇

လွိုင်ကော်ရုံးခွဲ၊ ကယားပြည်နယ်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့

ဖုန်း- ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၄၊ ဖက်စ်- ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၅

Website လိပ်စာ

www.dica.gov.mm