နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(က) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ၊ ဂျပန် ယန်းတို့ဖြင့်     စာရင်းရှင်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း။

( ခ ) မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲအချင်းချင်းနှင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ဘဏ်များအကြား နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။

( ဂ ) ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။

(ဃ) နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု များကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

( င ) ပြည်ပသွားရောက် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ဆောင်ငွေနှင့်အ သုံးစရိတ်များထုတ်ပေးခြင်း။

( စ ) ပြည်ပရောက်အလုပ်သမား လွှဲပို့ငွေအတွက် International Money Express(IME)​, Krung Thai Bank (KTB) ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းသစ်ဖွင့်လှစ်ပါက  -

 • ဖွင့်လှစ်လိုသော လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် လိုအပ်သော အထောက်အထားများ၊
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (သို့မဟုတ်) Passport (မူရင်း/ မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ  ၂ပုံ)
 • ကနဦးအပ်နှံငွေ USD-100 (သို့မဟုတ်) Euro-100

ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားလွှဲပို့ငွေထုတ်ယူလိုပါက  -

 • လွှဲပို့ငွေထုတ်ယူမည့်သူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း)
 • ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားသော IME,KTB တို့၏ ငွေလွှဲ code နံပါတ် များ

ဝန်ဆောင်ခ

ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားငွေ ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားလွှဲပို့ငွေများအတွက် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်မှ ဘဏ်ဆောင်ရွက်ခ ကောက်ယူခြင်းမရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် လိုအပ်သော အထောက်အထား များ -

 • စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ၊
 • ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သက်တမ်းရှိ အထောက် အထား စာရွက်စာတမ်းများ၊
 • ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကန်ထရိုက်စာချုပ် (Services  Contract)
 • စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊
 • USD-10000 ထက်ပိုသောငွေဖြစ်ပါက နိုင်ငံခြားငွေရရှိသည့် အထောက် အထား၊
 • ကနဦးအပ်နှံငွေအနည်းဆုံး USD-100(သို့မဟုတ်) Euro-100၊

နိုင်ငံခြားသံရုံး၊ အဖွဲ့အစည်းမှ ဝန်ထမ်းများ-

 • နိုင်ငံခြားငွေလစာရရှိခြင်းဖြစ်ပါက လစာရရှိသည့် အလုပ် ခန့်အပ်မှု အထောက်အထား၊
 • မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
 • နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport ၊ ဗီဇာမိတ္တူများ
 • USD-10000 ထက်ပိုသောငွေဖြစ်ပါက နိုင်ငံခြားငွေ ရရှိသည့်အထောက် အထား၊
 • ကနဦးအပ်နှံငွေ USD-100(သို့မဟုတ်) Euro-100

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ -

 • စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြု မိန့်၊
 • နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် စာရင်း ရှင်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ခွင့်ပေးသည့် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း၊
 • ချေးငွေအထောက်အပံ့လက်ခံဆောင်ရွက်မည့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် အထက်ပါ အထောက်အထားများ ဖော်ပြပြီး လက်ခံမည့်နိုင်ငံခြား ငွေကြေးစာရင်း(Designated A/C) ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ခရိုင်ဘဏ်ခွဲ၊ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများတွင် ဆောင် ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်) နိုင်ငံခြားငွေ လုပ်ငန်း (နေပြည်တော်)၊ နိုင်ငံခြား ငွေလုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)၊ နိုင်ငံခြား ငွေလုပ်ငန်း(မန္တလေး)နှင့် ခရိုင်ဘဏ်ခွဲများ အားလုံး။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းသစ်ဖွင့်ခြင်းအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် AD လိုင်စင်ရ ခရိုင်ဘဏ်ခွဲများအားလုံး၌ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။

ပြည်ပအလုပ်သမားလွှဲပို့ငွေအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများ အားလုံး၌ ငွေလွှဲထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ဖြည့်စွက်ချက်

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း-

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများရှိ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင် စာရင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့  စာရင်းပြောင်းခြင်းနှင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများရှိ မြန်မာကျပ်ငွေ စာရင်းရှင်စာရင်း၊ ဌာန ဆိုင်ရာစာရင်းများသို့ နိုင်ငံခြားငွေနှင့်ညီမျှသော မြန်မာ ကျပ် စာရင်းပြောင်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှတစ်ဆင့် MFTB, MICB ရှိ နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်းများ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိ နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်း ရှင် စာရင်းများနှင့် မြန်မာကျပ် စာရင်းသို့ စာရင်း ပြောင်းနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ကျပ်ငွေ စာရင်းများကို ထိန်းသိမ်းသည့် တစ်ခုတည်းသောဘဏ်ဖြစ်၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်သွယ် ရာတွင် နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။

Website လိပ်စာ

www.meb.gov.mmအထူးသတင်း