ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံတွင်းမှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်ခွင့်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း

Apply for Obtaining the Recommendation on Chemical and Related Substances for the Permission of Trading as Transit through the Nation


Ministry of Industry / September 25, 2018

Service Requirements

  • The applicant shall apply the recommendation on chemical and related substances for the permission of trading as transit through the nation by filling up"the applying the recommendation on chemical and related substances for the permission of trading as transit through the nation"-(Form-13) together with described documents to the Central Supervisory Board in Ministry of Industry.

  • Copy of sale contract

  • The Material Safety Data Sheet (MSDS)

Service Fee

There is no fee for applying and taking the recommendation letter.

 

Require Documents

  • Application Letter using company letter head signed by Managing Director or Director (Attachment: The copy of National Registration Card or Citizenship Scrutiny Card of MD or Director)

  • Copy of company registration including of Form VI, Form XXVI

 

How to Apply

Step (1) - Application for Obtaining the Recommen- dationon Chemical and Related Substances for the Permission of Trading as Transit through the Nation

The Central Supervisory Board shall scrutinize whether or not the facts in Form(13) are completely described and the documents which shall be submitted with attachment are completed in respect of applying under rule 22. It will inform to the applicant if the submission is not inline with stipulations or require the other facts.

Step (2) - Rescrutinizing the application form of recommendation and required documents.

Step (3) - Signing of Chairman and Secretary of Central Supervisory Board

Step(4) - Registering and taking out of recommend- dation

Duration of the recommendation is only valid for (6) months.

If the applicant can't take out by himself/ herself the recommendation, the agent who is the behalf of applicant shall bring the original National Registration Card and the copy of it together with authorization letter.

 

Contact Address

Nay Pyi Taw

Chairman, The Central Supervisory Board

Directorate of Industrial Collaboration

Ministry of Industry, Office No.(30), Nay Pyi Taw

Phone : 067-3405336, Fax : 0673405052

e-mail          :         myanmarchemical@gmail.com

 

Service Location

Nay Pyi Taw

Directorate of Industrial Collaboration

Ministry of Industry, Office No.(30), Nay Pyi Taw

Phone : 067-3405324, Fax : 0673405052

e-mail          :         myanmarchemical@gmail.com

 

Website

www.industry.gov.mmဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / September 30, 2021

 မြင်းကောင်ရေသုံးကောင်အားနှင့်အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစား အလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည်...

Rating