မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရေးနှင့် ကိုယ်စားလှယ် ရောင်းချနိုင်ရေး လျှောက်ထားခြင်း

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရေးနှင့် ကိုယ်စားလှယ် ရောင်းချနိုင်ရေး လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဝယ်ယူ ဖတ်ရှုလိုသည့် သတင်းစာအမျိုးအစားနှင့် စောင်ရေတို့ကို ဌာနသို့လိပ် မူ၍ စာရေးသား လျှောက်ထားရမည်။
  • ဝန်ကြီးဌာန/ဌာနဆိုင်ရာများနေဖြင့် ဝယ်ယူဖတ်ရှုလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ ဌာနဆိုင်ရာခေါင်းစီးတံဆိပ်ပါရှိပြီး ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် သတင်းစာဝယ်ယူဖတ်ရှုလိုသည့် အကြောင်း ကြားစာပါရှိရမည်။
  • ကိုယ်စားလှယ်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၊ ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ နှင့် ဖြန့်ချိရောင်းချမည့် လမ်းကြောင်း(နေရာဒေသ)များ ပါရှိရမည်။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရေးနှင့် ကိုယ်စားလှယ် ရောင်းချနိုင်ရေး လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲ ပါရှိရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာန/ဌာနဆိုင်ရားများအနေဖြင့် သတင်းစာ တစ်စောင်လျှင် (၅၀/-)ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၁)နှစ်စာ (သို့မဟုတ်) (၆)လစာ ကြိုတင် ပေးသွင်းရမည်။
  • ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် သတင်းစာတစ်စောင်လျှင် (၅၀/-)ကျပ် နှုန်းဖြင့် (၁)လစာ ကြိုတင်ပေးသွင်းရမည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရေးနှင့် ကိုယ်စားလှယ် ရောင်းချနိုင်ရေး လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာဒေသများတွင် လာရောက် လျှောက်ထားဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

(၁)       ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၇)၊ နေပြည်တော်

            သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ စီမံရေးရာဌာန၊

            ဖုန်း ၀၆၇-၄၁၂၁၁၈။

(၂)       နေပြည်တော်သတင်းစာတိုက်(တပ်ကုန်း)

            ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းခွဲ၊ နေပြည်တော်။

            ဖုန်း ၀၆၇-၃၆၁၄၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၂၉။

(၃)       မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်(ရန်ကုန်)

            အမှတ်(၅၃)၊ နတ်မောက်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

            ဖုန်း ၀၁-၅၄၅၈၃၄၊ ၀၁-၅၅၉၁၁၈။

(၄)       ကြေးမုံသတင်းစာတိုက်(ရန်ကုန်)

            အမှတ်(၇၇)၊ ၅၂ လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

            ဖုန်း ၀၁-၂၉၉၄၂၇၊ ၀၁-၂၄၈၁၀၂။

(၅)       သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းစာအုပ်ဆိုင်

            အမှတ်(၁၇၃/၁၇၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

            ဖုန်း ၀၁-၂၄၈၁၀၁၊ ၀၁-၂၄၈၁၀၂။

(၆)       မြန်မာ့အလင်းပုံနှိပ်တိုက်(ရန်ကုန်)

            အမှတ်(၅၈)၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

            ဖုန်း ၀၁-၅၅၈၃၂၉။

(၇)       ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မန္တလေး)

            လမ်း(၂၀x၂၁)ကြား၊ (၈၂x၈၃)လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်ရပ်၊ မန္တလေးမြို့

            ဖုန်း ၀၂-၃၉၉၃၄၊ ၀၂-၃၉၉၃၅

(၈)       ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(တောင်ကြီး)

            ရုံးကြီးလမ်း၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊

            ဖုန်း၀၈၁-၂၁၂၁၁၆၄

(၉)       ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မကွေး)

            နတ်မောက်လမ်း၊ တပ်မ(၈၈)တပ်နယ်စျေးအနီး၊ မကွေးမြို့၊

            ဖုန်း ၀၆၃-၂၀၂၃၇၁၂

(၁၀)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(ကျိုင်းတုံ)

            မြို့သစ်(၃-ခ)၊ အမှတ်(၁)လမ်းသွယ်၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊

            ဖုန်း ၀၈၄-၂၂၄၉၂

(၁၁)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(ကလေး)

            အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အားကစားကွင်းအနီး၊ ကလေးမြို့၊

            ဖုန်း ၀၇၃-၂၂၁၃၃

(၁၂)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မြစ်ကြီးနား)

            အမှတ်(၄၁)၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊

            ဖုန်း ၀၇၄-၂၅၂၂၄၆၂

(၁၃)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(စစ်တွေ)

            ရမ္မာဝတီလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ မိန်းစက်ကြီး အနီး၊ မန်ကျည်းမြိုင် ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊

            ဖုန်း ၀၄၃-၂၀၂၃၀၆၈

(၁၄)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(လားရှိုး)

            ဟူးမွန်ကျေးရွာထိပ်၊ ဟူးမွန်ဆည်ဘယ်ဘက်ခြမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ မန်ဆူဘုရားရှေ့၊ အဝေရာထမ်းမ၊ လားရှိုးမြို့

            ဖုန်း ၀၈၂-၂၄၀၆၇

(၁၅)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မြိတ်)

            မေတ္တာလမ်း၊ ရှမ်းချောင်းရပ်၊ ကလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြိတ်မြို့၊

            ဖုန်း ၀၅၉-၄၂၁၈၃

(၁၆)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မော်လမြိုင်)

            ကြာအင်းကျေးရွာ၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊

            ဖုန်း ၀၅၇-၂၇၅၂၅၊ ၀၅၇-၂၇၅၂၆

(၁၇)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မုံရွာ)

            နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်အနီး၊ မုံရွာမြို့

            ဖုန်း- ၀၇၁-၂၆၅၃၅၊ ၂၆၅၃၃

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

(၁)       ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၇)၊ နေပြည်တော်

            သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ စီမံရေးရာဌာန၊

            ဖုန်း ၀၆၇-၄၁၂၁၁၈။

(၂)       နေပြည်တော်သတင်းစာတိုက်(တပ်ကုန်း)

            ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ခရေပင်လမ်းခွဲ၊ နေပြည်တော်။

            ဖုန်း ၀၆၇-၃၆၁၄၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၂၉။

(၃)       မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်(ရန်ကုန်)

            အမှတ်(၅၃)၊ နတ်မောက်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

            ဖုန်း ၀၁-၅၄၅၈၃၄၊ ၀၁-၅၅၉၁၁၈။

(၄)       ကြေးမုံသတင်းစာတိုက်(ရန်ကုန်)

            အမှတ်(၇၇)၊ ၅၂ လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

            ဖုန်း ၀၁-၂၉၉၄၂၇၊ ၀၁-၂၄၈၁၀၂။

(၅)       သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းစာအုပ်ဆိုင်

            အမှတ်(၁၇၃/၁၇၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

            ဖုန်း ၀၁-၂၄၈၁၀၁၊ ၀၁-၂၄၈၁၀၂။

(၆)       မြန်မာ့အလင်းပုံနှိပ်တိုက်(ရန်ကုန်)

            အမှတ်(၅၈)၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

            ဖုန်း ၀၁-၅၅၈၃၂၉။

(၇)       ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မန္တလေး)

            လမ်း(၂၀x၂၁)ကြား၊ (၈၂x၈၃)လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်ရပ်၊ မန္တလေးမြို့

            ဖုန်း ၀၂-၃၉၉၃၄၊ ၀၂-၃၉၉၃၅

(၈)       ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(တောင်ကြီး)

            ရုံးကြီးလမ်း၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊

            ဖုန်း၀၈၁-၂၁၂၁၁၆၄

(၉)       ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မကွေး)

            နတ်မောက်လမ်း၊ တပ်မ(၈၈)တပ်နယ်စျေးအနီး၊ မကွေးမြို့၊

            ဖုန်း ၀၆၃-၂၀၂၃၇၁၂

(၁၀)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(ကျိုင်းတုံ)

            မြို့သစ်(၃-ခ)၊ အမှတ်(၁)လမ်းသွယ်၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊

            ဖုန်း ၀၈၄-၂၂၄၉၂

(၁၁)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(ကလေး)

            အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အားကစားကွင်းအနီး၊ ကလေးမြို့၊

            ဖုန်း ၀၇၃-၂၂၁၃၃

(၁၂)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မြစ်ကြီးနား)

            အမှတ်(၄၁)၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊

            ဖုန်း ၀၇၄-၂၅၂၂၄၆၂

(၁၃)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(စစ်တွေ)

            ရမ္မာဝတီလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ မိန်းစက်ကြီး အနီး၊ မန်ကျည်းမြိုင် ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊

            ဖုန်း ၀၄၃-၂၀၂၃၀၆၈

(၁၄)     ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(လားရှိုး)

            ဟူးမွန်ကျေးရွာထိပ်၊ ဟူးမွန်ဆည်ဘယ်ဘက်ခြမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ မန်ဆူဘုရားရှေ့၊ အဝေရာထမ်းမ၊ လားရှိုးမြို့

            ဖုန်း ၀၈၂-၂၄၀၆၇

(၁၅)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မြိတ်)

            မေတ္တာလမ်း၊ ရှမ်းချောင်းရပ်၊ ကလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြိတ်မြို့၊

            ဖုန်း ၀၅၉-၄၂၁၈၃

(၁၆)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မော်လမြိုင်)

            ကြာအင်းကျေးရွာ၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊

            ဖုန်း ၀၅၇-၂၇၅၂၅၊ ၀၅၇-၂၇၅၂၆

(၁၇)    ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက်(မုံရွာ)

            နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်အနီး၊ မုံရွာမြို့

            ဖုန်း- ၀၇၁-၂၆၅၃၅၊ ၂၆၅၃၃

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။