နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ သံဃာတော်စာသင်သားများ၊ ကိုင်ဆောင်သော သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ်များ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် သာသနာတော်ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားနှင့် ပုံစံများ စာမေးပွဲဆိုင်ရာပုံစံများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခြင်း။

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ သံဃာတော်စာသင်သားများ၊ ကိုင်ဆောင်သော သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ်များ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် သာသနာတော်ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားနှင့် ပုံစံများ စာမေးပွဲဆိုင်ရာပုံစံများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခြင်း။

နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ သံဃာတော်စာသင်သားများ၊ ကိုင်ဆောင်သော သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ်များ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် သာသနာတော်ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားနှင့် ပုံစံများ စာမေးပွဲဆိုင်ရာပုံစံများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ်များ၊ စာအောင်သံဃာတော်များအား နှစ်စဉ်လှူဒါန်းသော စာအောင်ဆုဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ် ၈ မျိုး၊ သာသနာတော် ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်လှူဒါန်းသော ဘွဲ့လက်မှတ်များ၊ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ပုံစံများနှင့် စာမေးပွဲဆိုင်ရာပုံစံများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်စေရေး အတွက် လိုအပ်သော ပုံနှိပ်စက္ကူ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သာသနာရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)မှ တင်ဒါခေါ်ယူပေးခြင်းဖြင့် ဦးစီးပုံနှိပ် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးများ ရေးသားထားသော ကျမ်းစာအုပ်များနှင့် ပြင်ပအလှူရှင် များ လှူဒါန်းနိုင်စေရေးအတွက်လည်း ကျမ်းစာအုပ်များ ရိုက်နှိပ်ပါသည်။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

ဝန်ဆောင်ခ

ပြင်ပမှ လာရောက်အပ်နှံလာသောကျမ်းစာအုပ်များကို ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ပေးပြီး ရရှိသော ပုံနှိပ်ချုပ်ခကို ဦးစီးရငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းပါသည်။ (နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်း)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ် ရမည့်လိပ်စာ

သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ကမ္ဘာအေးစာပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

ဖုန်း- ၀၁-၆၆၀၈၃၅

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ကမ္ဘာအေးစာပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

ဖုန်း- ၀၁-၆၆၀၈၃၅

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။