ကျန်းမာရေးအာမခံ

ကျန်းမာရေးအာမခံ


စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 26, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

အသက် (၆) နှစ်မှ (၆၅) နှစ်ထိ မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာသူ တိုင်း ထားရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာသူဖြစ်၍ အဆိုလွှာတွင် မိမိဝယ်ယူ လိုသည့် အကာ အကွယ်အား ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများအား နောက်ဆက်တွဲ (၅) ဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆိုလွှာဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း၊ အာမခံလက်မှတ် ထုတ်ပေး ခြင်း

ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်

အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်အခြေခံယူနစ်အတွက် ရောဂါ ကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မတော်တဆမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရက် ၁ ရက်၊ ကျပ် ၂၀၀၀၀/-အများဆုံးရက်ပေါင်း ၆၀ ထိသာ၊ ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါက ၃ ရက်ထက်ပိုသော ရက်များအတွက်သာ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျပ်သိန်း ၂၀ ၊ ရောဂါကြောင့် သေဆုံး ခြင်း/ ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက် ကျပ် ၁၀ သိန်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အမှတ် ၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်။

ဖုန်း(၉၅-၁) ၃၇၉၆၉၆၊ ၂၅၂၃၇၃၊ ၂၅၂၄၃၄။

Website လိပ်စာ

www.mminsurance.gov.mmဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

HOT NEWS
January 4,