မျိုးခြံလုပ်ငန်း/ ဥဖောက်လုပ်ငန်း/ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် AHD/PC (7) လျှောက်ထားခြင်း

မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း

မျိုးခြံလုပ်ငန်း/ ဥဖောက်လုပ်ငန်း/ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် AHD/PC (7) လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(၁)       မျိုးခြံလုပ်ငန်း/ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားလိုသူသည် ခြံအဆောက်အဦးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနှင့် ပတ်သက်၍ လူနေအိမ်နှင့်ဝေးကွာခြင်း၊ အဆောက်အဦးတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်မှုမရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိခြင်းများလိုအပ်ပါသည်။

           ၎င်းအပြင် မွေးမြူထားသည့်တိရစ္ဆာန်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်၊         ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာကွယ်ကုသမှုမှတ်တမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။

           မျိုးခြံမှထုတ်လုပ်သည့်အမျိုးအစား(တိရစ္ဆာန်/မျိုးဥ/အခြား)၊ တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးသည့်ဒေသများလိုအပ်ပါသည်။

(၂)       ဥဖေါက်လုပ်ငန်းအတွက် လျှောက်ထားလိုသူသည် ခြံ၊ အဆောက်အဦးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနှင့်ပတ်သက်၍ လူနေအိမ်နှင့် ဝေးကွာခြင်း၊ အနီးဆုံးရှိမွေးမြူရေးခြံနှင့် နီးကပ်မှုမရှိခြင်း၊ ရေရှိမှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

          ဥဖောက်လုပ်ငန်းအတွက် မျိုးဥရယူမည့်မျိုးခြံတွင် ကြက်ချေးဖြူရောဂါစမ်းသပ်မှု၊ IBD နှင့် NDကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးမှု အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသည်။

          ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းလိုအပ်ပါသည်။

(၃)     ဝန်ဆောင်ခ သက်တမ်းသည် (၁)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မျိုးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

(က) ဥစား၊ အသားစား ကြက်ဘဲမျိုးခြံ                               

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၂၀၀-၅၀၀                                ၂၀၀

၅၀၁-၁၀၀၀                              ၅၀၀

၁၀၀၁-၂၀၀၀                            ၁၀၀၀

၂၀၀၁-၃၀၀၀                            ၂၀၀၀

၃၀၀၁-၅၀၀၀                           ၃၀၀၀

၅၀၀၁-၁၀၀၀၀                         ၅၀၀၀

၁၀၀၀၁-အထက်                      ၁၀၀၀၀

(ခ) ဥစားငုံးခြံ                                                                       

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၅၀၀-၁၀၀၀                             ၁၅၀

၁၀၀၁-၂၀၀၀                            ၂၅၀

၂၀၀၁-၃၀၀၀                            ၅၀၀

၃၀၀၁-အထက်                         ၁၀၀၀

ဥဖောက်စက်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ( ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံး)

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၁၀၀၀-၂၀၀၀                             ၁၀၀၀

၂၀၀၁-၃၀၀၀                             ၂၀၀၀

၃၀၀၁-၅၀၀၀                             ၃၀၀၀

၅၀၀၁-၁၀၀၀၀                           ၅၀၀၀

၁၀၀၀၁-၂၀၀၀၀                       ၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၁-အထက်                      ၂၀၀၀၀

(က) အသား၊ နို့၊ ဥထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသော မွေးမြူရေးခြံ စစ်ဆေးခြင်း

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၅-၁၀                                         ၁၀၀

၁၁-၂၀                                      ၂၀၀

၂၁-၃၀                                      ၃၀၀

၃၁-၅၀                                      ၄၀၀

၅၁-အထက်                              ၅၀၀

(ခ) ဝက်မွေးမြူရေးခြံ စစ်ဆေးခြင်း

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၁၀-၂၀                                       ၅၀

၂၁-၅၀                                     ၁၀၀

၅၁-၁၀၀                                   ၂၀၀

၁၀၁-၂၀၀                                 ၃၀၀

၂၀၁-၅၀၀                                ၄၀၀

၅၀၁-အထက်                           ၅၀၀

(ဂ) ဥစားကြက်၊ အသားစားကြက်၊ ဥစားဘဲ၊ အသားစားဘဲခြံ စစ်ဆေးခြင်း

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၂၀၀-၅၀၀                                    ၅၀

၅၀၁-၁၀၀၀                                ၁၀၀

၁၀၀၁-၂၀၀၀                              ၂၀၀

၂၀၀၁-၃၀၀၀                              ၃၀၀

၃၀၀၁-၅၀၀၀                             ၄၀၀

၅၀၀၁-၁၀၀၀၀                           ၅၀၀

၁၀၀၀၀-အထက်                      ၁၀၀၀

(ဃ) ဥစားငုံးခြံ စစ်ဆေးခြင်း

ကောင်ရေ                                နှုန်း(ကျပ်)

၅၀၁-၁၀၀၀                                ၅၀

၁၀၀၁-၂၀၀၀                              ၁၀၀

၂၀၀၁-၃၀၀၀                              ၂၀၀

၃၀၀၁-အထက်                           ၃၀၀

လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

ပိုင်ရှင်၏ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (လိုင်စင်ပုံ)၊ ခြံတည်ရှိရာ ရပ်ကွက်၏ ထောက်ခံချက်၊ မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အဆင့် ၁ ခြံ၊ အဆောက်အဦးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားစစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် မိမိ၏ခြံ၊ အဆောက်အဦနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးနိုင်ရေး လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • မွေးမြူရေးခြံအဖြစ် ဆောက်လုပ်ရန် တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော မြေဖြစ်ရမည်။
  • မွေးမြူရေးခြံသည် သားသတ်ရုံများ၊ အခြားတိရစ္ဆာန်များကိုသတ်သည့်နေရာ၊ တိရစ္ဆာန်အရှင်ဈေးကွက်နှင့် အနည်းဆုံး(၃) မိုင် အကွာအဝေး ရှိရမည်။
  • မွေးမြူရေးခြံသည် လူနေအိမ်နှင့် ကိုက်(၃၀၀) အကွာအဝေး ရှိရမည်။
  • မွေးမြူရေးခြံ တစ်ခြံနှင့် တစ်ခြံသည် ရှေ့နောက်/ ဝဲယာ ပေ(၅၀) အကွာအဝေး ရှိရမည်။
  • လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိပြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေသည့် နေရာတွင် ရှိရမည်။
  • ရေကြီးခြင်းနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း မရှိနိုင်သည့် နေရာတွင် ရှိရမည်။

အဆင့် ၂ ကာကွယ်ဆေးထိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

မျိုးဥဖြန့်ဖြူးမည့် မျိုးခြံသည် ကြက်ချေးဖြူရောဂါ စမ်းသပ်မှု ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် IBD နှင် ND ကာကွယ် ဆေး ပုံမှန်ထိုးနှံထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

၁။        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အမရပူရ မြို့နယ်၊ ညောင်ဦး မြို့နယ်။

၂။        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ တွံတေး မြို့နယ်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်။

၃။        စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် တမူးမြို့နယ်။

၄။        ကယားပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ဒီမောဆိုးမြို့နယ်၊ ဖရူဆိုးမြို့နယ်၊ ရှားတောမြို့နယ်၊ ဘော်လခဲမြို့နယ်နှင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်။

၅။        ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သာယာဝတီမြို့နယ်၊ နတ္တလင်းမြို့နယ်။

၆။        ချင်းပြည်နယ်တွင် ထန်တလန်မြို့နယ်၊ ဖလန်းမြို့နယ်၊ တီးတိန် မြို့နယ်၊ တွန်းဇံမြို့နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ်နှင့် မတူပီမြို့နယ်။

Website လိပ်စာ

www.lbvd.gov.mm