ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် ထိုးနှံပြီးသူများအနေဖြင့် တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုများ မပြုလုပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပြည်သူသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် ထိုးနှံပြီးသူများအနေဖြင့် တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုများ မပြုလုပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပြည်သူသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်


Ministry of Information/ Naypyitaw / October 14, 2021
image_latest


ရက်စွဲ၊ ၁၃ - ၁၀ - ၂၀၂၁

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းကို ဦးစားပေးအုပ်စုများ သတ်မှတ်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (၁၂-၁၀၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိလူဦးရေ (၁၀.) သန်းခန့်အား ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပေးပြီးဖြစ်၍ နှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသူ (.) သန်းခန့်၊ ပထမအကြိမ် ထိုးနှံပြီးစီးသူ (.) သန်းခန့်နှင့် ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေ စုစုပေါင်း (၁၄.) သန်းခန့် ထိုးနှံပြီးဖြစ်ပါ သည်။ ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့် လွှမ်းခြုံမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက် လူဦးရေ၏ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံ မှုရာခိုင်နှုန်းများ ယခုထက်ပိုမိုတိုးတက် ရရှိစေရေး ဆက်လက်၍ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယခုအချိန်ကာလအတွင်းတွင် အချို့သူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့် ထိုးနှံခြင်း ခံယူပြီးသော်လည်း တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး (Booster Dose)ထိုးနှံခြင်းကို နိုင်ငံတော်မှ အခမဲ့ ထိုးနှံပေးနေသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အစီအစဉ်တွင် လာရောက်၍ ရယူထိုးနှံ လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ် အပြည့်ထိုးနှံခြင်း မရရှိသော သူများအနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခံရပါက ရောဂါပြင်းထန်စွာ ခံစားရနိုင်ခြေနှင့် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေသည် အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံခြင်းခံယူထားသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်မြင့်မားပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ကျန်ရှိသူတို့ကို ဦးစားပေးကာ အစီအစဉ်အလိုက် လူတိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအကြိမ် ပြည့်ခံယူ၍ရောဂါကူးစက်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ထားနိုင်မှသာလျှင် မိမိအတွက်လည်း ရောဂါကူးစက်မှုမရှိစေရေး လုံခြုံစိတ်ချရမှုရရှိမည် (No-one is safe until everyone is safe) ဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေး လွှမ်းခြုံမှု မြင့်မားလာသည်နှင့်အတူ ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ မှလည်း ကာကွယ်ဆေး သာတူညီမျှစွာရရှိရေးအတွက် အကြံပြု ထားပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှု ဦးတည်အုပ်စုများ အလိုက် မြင့်မားစွာရရှိလာသည့်အခါတွင် တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး (Booster Dose) ထိုးနှံရန် လိုအပ်ပါက ကာကွယ်ဆေးရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် လိုအပ်ချက်အရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးသူများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ်မျှပင် ထိုးနှံရခြင်းမရှိသေးသည့် ရောဂါကာကွယ်မှုမရရှိသေးသူများကို ဦးစားပေး၍ လည်းကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှု မြင့်မားစွာရရှိရေးအတွက်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်မှ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည့် အခမဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်တွင် လာရောက်၍ တတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး (Booster Dose) ထိုးနှံမှုများ မပြုလုပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန