ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ဖွင့်လှစ်ပြသခြင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ နေ့စဉ် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၀၀ နာရီထိ)

ဘာသာ၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု

ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ဖွင့်လှစ်ပြသခြင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ နေ့စဉ် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၀၀ နာရီထိ)

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

လာရောက်ကြည့်ရှုလိုသော နိုင်ငံခြားသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်ထံ ကြိုတင်စာပေးပို့ရန်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်၊ ပြည်ပသာသနာပြုဌာနခွဲ၊

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊

ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်

ပြည်ပသာသနာပြုဌာနခွဲ

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။