မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဆက်သွယ်ရေး

Myanmar Post Services

 1. Ordinary Letter
 2. Registered Letter
 3. Ordinary Money Order
 4. Express Money Order
 5. Registered Parcels
 6. Domestic EMS
 7. International EMS
 8. Sales Of Stamps
 9. Rent of Post Box
 10. Same Day Delivery
 11. Home Town Product Delivery
 12. Telegraph
 13. Myanmar – DHL 

Pricing

You can find pricing at here. 

Website Address

https://myanmarepost.com အထူးသတင်း