ဆက်သွယ်ရေး

ဆက်သွယ်ရေး

ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ


   • Publisher :Information Technology and Cyber Security Department
   • Publication Date : 09-02-2021
   • Pages :36
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Draft Guidelines for Procurement in e-Government


   • Publisher :Information Technology and Cyber Security Department
   • Publication Date : 22-01-2019
   • Pages :30
   • Language : English
   • Download
  • CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR


   • Publisher :Information Technology and Cyber Security Department
   • Publication Date : 27-04-2018
   • Pages :99
   • Language : English
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း