အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး...


Anti-corruption Commission | Dec 01,2020

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး...


Ministry of Defense | Nov 23,2020

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး...


Ministry of Defense | Nov 23,2020

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး...


Ministry of Defense | Nov 23,2020

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊...


Ministry of Transport and Communications | Jul 13,2020

၁၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ၌...


Anti-corruption Commission | Mar 26,2020

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ...


Anti-corruption Commission | Feb 06,2020

မိုဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါများနှင့် သင့်ကျန်းမာရေး


Ministry of Transport and Communications | Jan 27,2020

စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းမှအစ


Ministry of Information | Dec 27,2019