ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) နှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တို့တွင် တည်ထောင်ထားသည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အကယ်ဒမီများမှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် ပြည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း)၊ အမှတ်စဉ်(၅)အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူခဲ့သူများစာရင်း


Union Civil Service Board/ Naypyidaw / November 08, 2018