၅၈၃ ကြေညာချက်များ

အသိပေးကြေညာခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 30, 2020

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 27, 2020

၂၄.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 27, 2020

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၃၀)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on July 27, 2020

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၃၀)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 24, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှ ပျံကျဈေးကောက်လိုင်စင်အတွက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့်စည်းကမ်းများအား အသိပေးပန်ကြားချက်

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on July 23, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှ ပျံကျဈေးကောက်လိုင်စင်အတွက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့်စည်းကမ်းများအား အသိပေးပန်ကြားချက်

နောက်ဆုံးရောက်ရှိသည့်နံပါတ်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 23, 2020

နောက်ဆုံးရောက်ရှိသည့်နံပါတ်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on July 22, 2020