သံတမန်သင်တန်းကျောင်း အဆောက်အဦးဗိသုကာဒီဇိုင်းအတွက် ပဏာမအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Ministry of Foreign Affairs/ / June 10, 2019