နိုတြီရှေ့နေလက်မှတ်အပေါ် ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပေးခြင်း

နိုင်ငံသား

နိုတြီရှေ့နေလက်မှတ်အပေါ် ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပေးခြင်း

၀န်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနသို့ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်ဆောင်ရွက်လိုသူများအနေဖြင့် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက် ထားနိုင်ခြင်းမရှိပါက အိမ်ထောင်စုစာရင်း၀င် မိသားစုမှ လာရောက်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်သူမှ ကာယကံရှင်၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းကို တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၀န်ဆောင်ခ

နိုတြီ (၃) စောင် ပြုလုပ်နိုင်သော လျှောက်လွှာ (၁) စောင်လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းရပါမည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • မှတ်ပုံတင်(မူရင်း + မိတ္တူ)

  • အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မူရင်း + မိတ္တူ)

  • အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်စသည့် မူရင်းစာရွက်များ(မူရင်း + မိတ္တူ)

  • နိုတြီ(မူရင်း + မိတ္တူ)

  • နိုတြီတစ်စောင်လျှင်ငွေကျပ် ၅၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်များဖြစ်ကြသော ရန်ကုန်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (၅) MD 000206 (သို့မဟုတ်) နေပြည်တော်ဘဏ် MD 011133 သို့ ငွေပေးသွင်းထားသည့် ချလန်

နိုတြီထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်ပြုလုပ်ပေးသည့် စာရွက်စာတမ်းများ−

(က) စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်း

(ခ) မှတ်ပုံတင်၊အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊မွေးစာရင်း၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊       သေစာရင်း၊ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊

(ဂ) လက်ထပ်စာချုပ်၊ ကျမ်းကျိန်လွှာ၊အိမ်ထောင်ကွဲစာချုပ်၊ General Power၊ Special   Power

(ဃ) အပျို/ လူပျို ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ

နိုတြီထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်အားဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ−

(က)  မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများအား နိုင်ငံခြားသားမှ အမွေစားအမွေခံအဖြစ် မွေးစားထားသည့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊

(ခ)    ပြည်ပမှရရှိထားသော အောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ မွေးစာရင်းများ၊

(ဂ)    ကိုယ်တိုင်ပြုစုထားသော ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကဲ့သို့  စာရွက်စာတမ်းများ၊

(ဃ)   ကိုယ်ပိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းများ(ဥပမာ−အပ်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ကုန်စုံဆိုင်)

(င)    သက်တမ်းလွန်ကုန်ဆုံးနေသော စာရွက်စာတမ်းများ

(စ)    ဥပဒေကြောင်းလမ်းအရ တရား၀င်ခြင်းမရှိသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊

(ဆ)  နိုတြီရှေ့နေမှ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအပေါ် လက်မှတ်ရေးထိုးရက်စွဲထက် (၆)လထက် ကျော်လွန်နေသည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့်(၁)

 နိုတြီရှေ့နေမှ ထောက်ခံချက် ရယူထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား နိုတြီတစ်စောင်လျှင် ငွေကျပ် ၅၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်များဖြစ်ကြသော ရန်ကုန်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (၅) MD 000206  (သို့မဟုတ်) နေပြည်တော်ဘဏ် MD 011133  သို့ ငွေပေးသွင်းရပါမည်။

အဆင့်(၂)

အဆိုပါ ဘဏ်ချလန်နှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းမူရင်း/မိတ္တူတို့နှင့်အတူ ကာယကံရှင် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုစာရင်း၀င် မိသားစုမှ နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန (နေပြည်တော်/ရန်ကုန်) သို့ လာရောက်လျှောက်ထားရပါမည်။

အဆင့်(၃)

စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံ၍ မှန်ကန်မှုရှိသော နိုတြီများကို ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက် ပြုလုပ်ပေးခြင်း အား နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန (နေပြည်တော် နှင့် ရန်ကုန်) တွင် နေ့ချင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းများပိုမိုလွယ်ကူ လျင်မြန်စေရန်အတွက် (One Stop Service) အား ရန်ကုန်မြို့၊ နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနရုံးတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရန်ကုန်ရုံး

နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ပဲခူးကလပ်မှတ်တိုင်၊ သံတမန်လမ်း

ဖုန်း ၀၁−၂၂၀၂၄၄

နေပြည်တော်ရုံး

နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၉)၊

ဖုန်း ၀၆၇−၄၁၂၁၈၅

ဖြည့်စွက်ချက်

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ရာတွင် စည်းစနစ်ကျစေရေးနှင့် ပိုမို အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်စေရေးတို့အတွက် နိုင်ငံခြားရေးရာ မူဝါဒ၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီစွာ ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

Website လိပ်စာ

www.mofa.gov.mmအထူးသတင်း