နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ကြေညာချက်များ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
Oct 23,2021
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ
Myanmar National Portal 2nd Year...
Server Colocation ဝန်ဆောင်မှု
Government Personnel Management...
Electronic Document Management System...