နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ကြေညာချက်များ

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရှိ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : May 31, 2022

Download Myanmar National Portal Mobile App

And Continue to Contribute Towards Building a New Myanmar on the Move

ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ