ကြေညာချက်များ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : June 19, 2023

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : June 15, 2023

Download Myanmar National Portal Mobile App

And Continue to Contribute Towards Building a New Myanmar on the Move

ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ