ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)


ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / June 09, 2023

(၁) လိုင်စင်ကြေး                           ၂၅၀၀၀ ကျပ်

(၂) လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး    ၂၅၀၀၀ ကျပ်

(၃) ဒဏ်ကြေး

     (ကက) လိုင်စင်သက်တမ်းရက်လွန်(တစ်ရက်)              ၂၀၀ ကျပ်

     (ခခ) လိုင်စင်ထုတ်ယူရန်ရက်လွန်(တစ်ရက်)                ၂၀၀ ကျပ်

(၄) ဝန်ဆောင်ကြေး

       (ကက) လိုင်စင်ပျက်စီး(သို့မဟုတ်)                      လိုင်စင်ကြေး၏၅၀%

                   ပျောက်ဆုံး၍လိုင်စင်ပြန်လည်

                   ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း       မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁၂၆ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

‌လေယာဉ်လိုင်စင် online မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / September 29, 2021

Rating

eVisa လျှောက်ထားခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / November 03, 2021

Rating