ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း


ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 20, 2023

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အောက်ပါ website မှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Health and Safety Protocol Certification System

https://hsp.tourism.gov.mmမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ