သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ထားခြင်း


ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / September 30, 2021

အောက်ပါ website တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်

Websiteလိပ်စာ

https://www.moi.gov.mm/

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ