မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်

ကော်မရှင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ

        မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖြစ်မပေါ်ပေါက်မီ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီကို နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ ၂၁-၄-၂၀၀၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၁၄၂/နယက (ဥ) နဝတ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၆-၄-၂၀၀၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀၀၊ မလက (၁)/ပထရ အရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ပါဝင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို  ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ  နိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများရဲ့ မူလ အခွင့် အရေးများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ခြင်း ကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အပ်နှင်းထားသည့် အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ အရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်ဖြင့် ပါရီအခြေခံမူများနှင့် ကိုက်ညီသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၅) ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် (၃၄/၂၀၁၁) ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပဲရစ်အခြေခံမူများနှင့် ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေရှိစေပြီး လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး နှင့် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ ကို ၂၈-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၂၁) အဖြစ် ထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

          ယင်းဥပဒေနှင့်အညီ ၂၄-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်အမှတ်၊ (၂၃/၂၀၁၄) ဖြင့်  မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သစ် ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦး ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၄ နှင့် ပုဒ်မ ၉ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်အမှတ်(၁/၂၀၂၀) ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၁၁)ဦး ပါရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သဖြင့် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များမှတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 

(က)

ဦးလှမြင့်

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဒေါက်တာနန္ဒာမွှန်း

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(ဂ)

ဦးပေါ်လွင်စိန်

အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)

ဦးကျော်စိုး

အဖွဲ့ဝင်

(င)

ဒေါက်တာသန်းမြင့်

အဖွဲ့ဝင်

(စ)

ဒေါ်နုနုယဉ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)

‌‌ဒေါက်တာတင်‌မောင်မောင်သန်း

အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)

ဒေါက်တာမြင့်သူမြိုင်

အဖွဲ့ဝင်

(စျ)

ဦးတင်အောင်

အဖွဲ့ဝင်

(ည)

ဒေါ်တင်ကြည်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

(ဋ)

ဦးကျော်မြင့်

အဖွဲ့ဝင်

 

မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥပဒေတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးကို လူတိုင်း ရရှိခံစားနိုင်စေရန်။

ရည်ရွယ်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ။

ရည်မှန်းချက်

ကော်မရှင်၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ရန်။ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။

ကော်မရှင်ရုံး ဖွဲ့စည်းပုံ

 

ကော်မရှင်ရုံး စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးကို အောက်ပါ ဌာန (၅) ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

 

(က) စီမံရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာန

(ခ) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေဌာန

(ဂ) လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

(ဃ) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

(င) လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ပညာပေးရေး ဌာန

စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှစပြီး ၁၀ နှစ် အကြာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးကို အောက်ပါ ဌာန (၆) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကော်မရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို

အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 

(က) လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာန

(ခ) လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

(ဂ) ဥပဒေရေးရာဌာန

(ဃ) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

 (င) စီမံရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာန

(စ)e-Government ဌာန

 

ကော်မရှင်ရုံးချုပ်နှင့် ရုံးခွဲများ

 

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ရုံးချုပ် နှင့် ရုံးခွဲ (၃) ရုံးရှိပြီး ကော်မရှင် ရုံးချုပ်အား အမှတ် (၂၇)၊ ၆ မိုင်ခွဲ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

 

ကော်မရှင်ရုံးခွဲ (နေပြည်တော်) အား သဇင်လမ်းနှင့် ဇော်ဂျီလမ်းထောင့်၊ ကြာပင်ရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ် နေပြည်တော်တွင်လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ (မန္တလေး) အား ဦးပိုင်အမှတ် ၃၅ (ကဃ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြားဒေးဝန်း အနောက်ရပ်ကွက် ချမ်းအေး သာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့တွင်လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်ရုံးခွဲ (စစ်တွေ) အား ရခိုင်ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ရုံး၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

 

Website လိပ်စာ

www.mnhrc.org.mm

 

ဝန်ဆောင်မှုများ

၁။ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်တန်းချက်များ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။