ကျောင်းသုံး ဖတ်စာအုပ်များကို ခရိုင် အသီးသီးသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း


Ministry of Information/ Naypyitaw / November 29, 2019