ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၂၃)ဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စီမံရေးရာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဌာနစုမှူး-၂/ တတိယအတွင်းဝန်ရာထူး(၂၀)နေရာအတွက် စိတ်အခြေ အနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း


Union Civil Service Board/ location / April 01, 2024