နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၁၂)ခု ၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/ အခြားနည်းစနစ်တို့ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း


Naypyitaw Development Committee/ နေပြည်တော် / March 14, 2023


-၂၀၂၃-၂၀၂၄ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေစာရင်းအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/DPS.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။