နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၂၇)ခု၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/အခြားနည်းစနစ်တို့ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း


Naypyitaw Development Committee/ နေပြည်တော် / March 16, 2023


-၂၀၂၃-၂၀၂၄ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/အခြားနည်းစနစ်တို့ဖြင့် ရောင်းချမည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေစာရင်းအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/16.3.23pricelist.pdf တွင် လည်းကောင်း အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များအိတ်ဖွင့်တင်ဒါဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/16.3.23applyform.pdf တွင်လည်းကောင်း download ရယူနိုင်ပါသည်။