ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၂၈-၂-၂၀၂၃)ထိ


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော် / March 22, 2023


ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၂၈-၂-၂၀၂၃)ထိ

Download