ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီစာရင်း (၂၂-၉-၂၀၂၃)


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော် / September 29, 2023


ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီစာရင်း (၂၂-၉-၂၀၂၃)

Download