ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများစာရင်း (၃-၃- ၂၀၂၃)


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော် / March 22, 2023


ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများစာရင်း (၃-၃- ၂၀၂၃) 

Download