မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံများမှထုတ်လုပ်သော ဆေးဝါးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနိုင်ရန် ဆေးဝါးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Ministry of Industry/ Ministry of Industry / March 15, 2023


Download