ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်းနှင့်


Union Civil Service Board/ location / November 28, 2019


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

​​​​​​​ အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။