ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံရေးရာဌာနမှ ကြော်ငြာဘုတ်များတပ်ဆင်ရန် ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်


Yangon City Development Committee/ location / May 05, 2023


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီပိုင် ၄၅ ပေ X ၁၅ ပေ ကြော်ငြာဘုတ်ကြီးများတွင် ကြော်ငြာတပ်ဆင်လိုပါက ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ စီမံရေးရာဌာန၊ စီမံလုပ်ငန်းဌာနခွဲ(လုပ်ငန်းရေးရာ)သို့ ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် (၀၉-၂၅၀၁၇၉၇၇၉ နှင့် ၀၉၄၅၀၀၃၀၆၇၂) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ