ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂၅/၂၀၂၂)


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / June 30, 2022


၂၉-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၅/၂၀၂၂)အရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၅)တို့မှ ရာထူးတိုးမြှင့်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်း (၄၆)ဦး စာရင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။