ရေးဖြေစာမေးပွဲများ လတ်တလော ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း Union Civil Service Board/ / May 21, 2020

ရေးဖြေစာမေးပွဲများ လတ်တလော ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၂၀ အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲနှင့် ၃/၂၀၂၀ ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် စာမေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း အသေးစိတ်ကို  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။