သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ခုံနံပါတ်စာရင်း ကြေငြာခြင်း


Ministry of Transport and Communications/ Naypyitaw / January 11, 2022


သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ခုံနံပါတ်စာရင်း ကို အောက်ပါ Link တွင် ပြုလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။

Download Here