သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန ပြင်ပမှ ခေါ်ယူသော အငယ်တန်းစာရေး(၄၉)နေရာ၊ ပစ္စည်းထိန်း-၄ (၂)နေရာနှင့် ဒု-လ/ထ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး(၂၀)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း


Ministry of Religious Affairs & Culture/ Naypyitaw / January 27, 2022
image