အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးက ( ၁၄ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၀)နာရီ အချိန်တွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့် ကြားနာရန်ချိန်းဆိုထားသောအမှုစာရင်း Revenue Appellate Tribunal/ နေပြည်တော် / January 06, 2021