အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးတွင် (၂၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှု (Video Conferencing)ဖြင့် ကြားနာရန်ချိန်းဆိုထားသော အမှုများစာရင်း


Revenue Appellate Tribunal/ location / November 15, 2022
image


Download