အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃)ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော် / March 22, 2023


အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃)ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်