အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော် / May 31, 2023


 

အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း

 

 

Download