အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော် / January 31, 2023


အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

Download