အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ရန် ၂၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် ၂၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ တင်ဒါခေါ်ယူထားသော SSB Infaormation System လုပ်ငန်းဒုတိယအဆင့် နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ၏ Lot(3) အတွက် နည်းပညာရမှတ် ၇၀%(၃၅မှတ်နှင့်အထက်)ရရှိသော နည်းပညာအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ညာခြင်း


Ministry of Labour/ location / April 28, 2023
image


အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ရန် ၂၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် ၂၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ တင်ဒါခေါ်ယူထားသော SSB Infaormation System လုပ်ငန်းဒုတိယအဆင့် နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ၏ Lot(3) အတွက် နည်းပညာရမှတ် ၇၀%(၃၅မှတ်နှင့်အထက်)ရရှိသော နည်းပညာအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ညာခြင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

Download