၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ် ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် စက္ကူ၊ မင် နှင့် ပုံနှိပ်ရေး ပစ္စည်းများ အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း


Ministry of Information/ Naypyitaw / November 29, 2019