၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာချုပ်ဆေးဆိုင်တင်ဒါအောင်မြင်‌ကြောင်း ကြေညာခြင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ် ၅၁ ၊ နေပြည်တော် / September 13, 2023


၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာချုပ်ဆေးဆိုင်တင်ဒါအောင်မြင်‌ကြောင်း ကြေညာခြင်း

Download