အသိပေးကြော်ငြာစာ Naypyitaw Development Committee/ / November 06, 2019