-နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၄၀ လီတာဆံ့အမှိုက်ပုံး (၄၀၀)လုံးနှင့် ၁၂၀ လီတာဆံ့အမှိုက်ပုံး (၄၃၃)လုံး ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း


Naypyitaw Development Committee/ နေပြည်တော် / November 20, 2023


-နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်၊ အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေ (General Reserve Fund - GRF)ဖြင့် ၂၄၀ လီတာဆံ့အမှိုက်ပုံး (၄၀၀)လုံးနှင့် ၁၂၀ လီတာဆံ့အမှိုက်ပုံး (၄၃၃)လုံး ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း