(၄၈) ကြိမ်မြောက် အသက်(၁၅)နှစ်နှင့်အောက် နိုင်ငံတကာလူငယ်များ ပေးစာရေးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့်အချိန် ကြေညာခြင်း


Ministry of Transport and Communications/ location / October 17, 2018