ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၃ / ၂၀၁၉ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း Ministry of Information/ Naypyitaw / January 22, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
အမိန့်အမှတ်၊ ၃ / ၂၀၁၉
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း

Ref; Myanmar President Office